مرکز بهداشت شهرستان شیراز
 

آدرس پایگاه اینترنتی مرکز تحقیقات طب سنتی

http://tim.sums.ac.ir/

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٤ شهریور ،۱۳۸۸ - مجید نیمروزی
پایگاه اینترنتی مرکز بهداشت شهرستان شیراز(شهدای انقلاب)

پایگاه اینترنتی مرکز بهداشت شهرستان شیراز(شهدای انقلاب)

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٦ - مجید نیمروزی
طرح راه اندازی مرکز مشاوره ی بیماریهای غیرواگیر

طرح راه اندازی مرکز مشاوره ، آموزش و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر مرکز فاطمه الزهرا

 

 

    بیماریهای غیرواگیر از جمله بیماریهای قلبی عروقی ، تصادفات و سرطان از علل عمده بیماری و مرگ در دنیا هستند. در ایران مرگهای ناشی از تصادفات بیشترین میزان مرگ و میر را به خود اختصاص داده است. در ایران ، تصادفات بعد از بیماریهای قلبی عروقی دومین علت مرگ  در تمامی سنین و اولین علت مرگ در سنین زیر 40 سال را به خود اختصاص داده است. بیماریهای مزمن از جمله انواع سرطانها ، بیماریهای قلبی عروقی و دیابت به علت تغییر شیوه ی زندگی روز به روز در حال افزایش بوده و کیفیت زندگی را در جامعه تحت تأثیر قرار داده است. افرادی که به یکی از این بیماریها مبتلا می شوند نه تنها تا آخر عمر از عوارض ناشی از این بیماریها رنج می برند بلکه خانواده ی این افراد نیز در اثر هزینه های ناشی از این بیماری ، در تأمین دیگر ملزومات زندگی دچار مشکل خواهد شد. بسیاری از خانواده ها برای درمان بیماری سرطان در یکی از اعضای خانواده مجبور به فروش  وسایل زندگی و حتی  خانه ی خود شده  و فرصتهای یک زندگی سالم برای دیگر اعضای خانواده نیز از میان رفته است.

 

اقدامات پیشگیرانه در زمینه ی بیماریهای غیرواگیر از طریق آموزش عمومی و شناسایی به موقع افراد در معرض خطر و آموزش تغییر شیوه ی زندگی در این افراد می تواند هزینه های درمانی برای درمان بیماریهای  غیرواگیر را  کاهش دهد و کیفیت و کمیت زندگی در جامعه را ارتقا بخشد. با توجه به موارد فوق و در ادامه ی فعالیتهای پیشگیران در زمینه ی بیماریهای غیرواگیر، مرکز بهداشت شهدای انقلاب بر آن است تا با راه اندازی کلینیک مشاوره ، آموزش و پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر در مرکز بهداشتی درمانی فاطمه الزهرا 1 بستر اولیه برای تغییر شیوه ی زندگی در جهت کاهش میزان بیماریهای غیرواگیر در جامعه گام بردارد.

 

 

 

کنترل بیماریهای غیرواگیر در شهرستان شیراز

 

اهداف  اختصاصی:

 

 

 

1-  کاهش ابتلا به بیماریهای غیرواگیر در جامعه

 

2-  کاهش عوارض ناشی از بیماریهای غیرواگیر در مبتلایان

 

راهکارها:

 

1-  راه اندازی مرکز مشاوره ی بیماریهای غیرواگیر

 

2-  تهیه ی بسته ی آموزشی(کتابچه ی راهنما و اسلایدهای آموزشی) جهت بیماریهای غیرواگیر شایع

 

3-  آموزش کارشناس مشاور

 

4-  تجهیز مرکز مشاوره (کامپیوتر، پروژکتور و دیگر وسایل کمک آموزشی)

 

فعالیتها:

 

1-  بازدید از مرکز فاطمه الزهرا 

 

2-  تهیه ی فهرست بیماریهای شایع غیرواگیر در منطقه

 

3-  تماس با پزشکان مراکز جهت تهیه ی بسته ی آموزشی

 

4-  آموزش کارشناسان مشاور

 

5-  تکمیل بسته های آموزشی

 

6-  استقرار مشاور

 

روش اجرا:

 

 

کلیات

 

ابتدا در تمامی مراکز بهداشتی درمانی فردی به عنوان رابط بیماریهای غیرواگیر مشخص میشود. در جلسه توجیهی مسئولین مراکز شهری و روستائی، پزشکان مسئول مرکز در مورد روش، هدف و نحوه ارجاع توجیه می گردند. مربی داوطلبین سلامت در مراکز شهری در مورد برنامه توجیه می گردند. پس از تهیه ی بسته آموزشی درابتدا بیماریهای شایع با بیشترین بار بیماری مدنظر قرار گرفته و سپس به فراخور برنامه پایشی(میزان مراجعین، اولویت های منطقه ای و درخواست های مردمی) برنامه به سایر بیماریهای غیرواگیر تعمیم داده خواهد شد. برای شروع فعالیت ابتدا اتاق مناسب مشاوره فردی و کلاس آموزش گروهی تجهیز می گردد. چون برنامه از بیماریهای مهم تر و دارای بار بیشتر شروع می گردد که عمدتاً عوامل خطر یکسان دارند(چاقی، کم تحرکی، رژیم غذایی نامناسب، دخانیات) فعلاً از فرم شماره یک دیابت و فرم مراقبت غیرواگیراستفاده خواهد شد(پس از شروع فعالیت مرکز فرم های الصاقی تکثیر و جایگزین می گردد). همزمان با شروع فعالیت مرکز از مربی داوطلبین و مسئولین مراکز خواسته می شود تا بیماران غیرواگیر تحت پوشش و سایر مراجعین را به مراکز مشاوره ارجاع دهند.

 

در مرکز مشاوره دو دفتر ثبت بیماران مزمن و افراد در معرض خطر وجود دارد.

 

افراد ارجاع شده به این مرکز پس از مشاوره مختصر توسط کارشناس مربوطه بسته به اینکه در کدامیک از دو گروه فوق قرار گیرند، برای آنها تشکیل پرونده  می گردد.

 

هر دو گروه بیمار و در معرض خطر پس از مشاوره مختصر از نظر عوامل خطر عمده بیماری های غیرواگیر که در پرسشنامه های تهیه شده قابل استخراج است، مورد شناسایی قرار گرفته و نام آنها در کلاس های گروهی(تغذیه، فعالیت بدنی، ترک دخانیات) ثبت خواهد شد.کارشناس مشاور گروه در معرض خطر و بیماران را هر 3 ماه از نظر تغییر سبک زندگی(از نظر کنترل عوامل خطر مربوطه) مورد بررسی قرار داده و آن را در پرونده این افراد ثبت خواهد کرد. در صورت نیاز به کنترل عامل خطر و یا ایجاد بیماری افراد به متخصص انتخابی ارجاع می گردند. ارجاع از مراکز شهری و روستایی همراه با فرم خواهد بود و پس خوراند جهت درج در پرونده از متخصص اخذ می گردد.

 

کلیه بیماران و افراد در معرض خطر دارای پرونده از نظر پیشرفت بیماری و تغییر ریسک فاکتورها هر 3 تا 6 ماه بسته به توع عوامل خطر و بیماری و وضعیت فرد(در معرض خطر شدید، در معرض خطر ضعیف)(بیمار ناپایدار، پایدار) مورد پایش قرار خواهند گرفت و افرادیکه از نظر نوع بیماری و عامل خطر ناپایدار تلقی می شوند جهت بهبود وضعیت به متخصص مربوطه و یا کارشناس مربوطه(تغذیه، ورزش، دخانیات) ارجاع خواهند شد.

 

بیماریهای در اولویت شروع برنامه

 

دیابت، بیماری عروقی کرونر، سرطان، آسم، بیماری انسدادی ریه، پوکی استخوان

 

عوامل خطر اصلی

 

تغذیه، فعالیت بدنی، دخانیات، چربی خون

 

برنامه هفتگی

 

کارشناس مشاوره غیرواگیر هر روز صبح و عصر

 

کارشناس تغذیه 2 روز در هفته مشاوره فردی

 

کارشناس تغذیه 1 روز در هفته مشاوره و آموزش گروهی

 

کارشناس فعالیت بدنی 1 روز در هفته

 

زمان در نظر گرفته شده برای انواع مشاوره

 

مشاوره مختصر، 3 تا 5 دقیقه: مراجعین در اولین مراجعه ، افراد ارجاعی از مراکز و بیمارستانها

 

 مشاوره کامل 20 دقیقه: افراد در معرض خطر ،بیماران ارجاعی که در مشاوره مختصر شناسایی میشوند.

 

مشاوره گروهی: برای کلیه افرادی که تحت مشاوره مختصر قرار گرفته اند جهت بیان کلیات عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر، مشاوره کارشناس تغذیه، مشاور ورزشی

 

پس از اینکه افراد یکبار تحت مشاوره کامل و 3 مشاوره گروهی(غیرواگیر، تغذیه، فعالیت بدنی) قرار گرفته هر 3 ماه یکبار تحت مشاوره مختصر قرار خواهند گرفت و پیگیری خواهند شد.

 

 

ارجاع از بیمارستان

 

بیماران دیابتی و مشکلات قلبی به همراه فرم ارجاع از بیمارستان به مرکز مشاوره ارجاع و توسط مشاور ویزیت و در کلاس های گروهی مناسب ثبت نام و پیگیری می گردند و پس خوراند به بیمارستان ارسال می گردد.

 

ارجاع از مراکز

 

بیماران و افراد در معرض خطر به همراه فرم ارجاع به مرکز مشاوره فرستاده می شوند.

 

در مرکز مشاوره از مراجعین مستقیم و افراد ارجاعی ، معاینات اولیه توسط کارشناس سطح اول (BMI و فشارخون) بعمل می آید

 

 و پرونده ای برای آنها تشکیل می گردد. پرسشنامه مشترک عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر و یا سایر پرسشنامه ها (بسته به نوع عامل خطر و یا درخواست مراجعه کننده برای اطلاع از بیماری خاص) به آنها داده می شود ، سپس به مراجعین نوبت مشاوره داده خواهد شد. پرونده همراه با پرسشنامه به کارشناس ارجاع می گردد. کارشناس پرونده ها را بررسی کرده و نوع اطلاعات مورد نیاز بیمار، شدت مشاوره (مختصر، شدید) و لزوم سایر مشاوره ها (تغذیه، فعالیت بدنی،ترک دخانیات، بهداشت روان و ...) را در قسمت مخصوص که در پرونده وجود دارد نوشته و درزمان مشاوره آنها را برای فرد مراجعه کننده اعمال     می کند.

 

مرحله اول گرفتن BMI و فشارخون و تکمیل پرسشنامه رایگان بوده ولی مراحل بعدی نیاز به ثبت نام و گرفتن قبض و نوبت دهی  خواهد داشت.

 

مسئولیتها:

 

 کلیه ی مراحل کار تحت نظر کارشناس مشاور غیرواگیر خواهد بود و وظیفه پیگیری بیماران، نوبت دهی، پایش 3 ماهه و 6 ماهه و ترتیب دادن برنامه ی ثبت نام مراجعین در کلاس های عمومی(تغذیه، فعالیت بدنی، ترک دخاینات) و مشاوره های متعاقب به عهده کارشناس مشاور غیرواگیر خواهد بود. مسئول مرکز وظیفه نظارت بر حسن عملکرد مشاوره غیرواگیر و گزارش ماهانه نحوه عملکرد سیستم به مرکز بهداشت شهرستان شیراز(شهدای انقلاب) را خواهد داشت. کارشناس غیرواگیر شهرستان مسئول بررسی عملکرد کلی مرکز مشاوره ، حسن اجرای کار، تأمین پشتیبانی و ارتباط با معاونت بهداشتی و درمان جهت ارتقاء برنامه خواهد بود.

 

بدیهی است برای این برنامه در ابتدای فعالیت، منابع انسانی بصورت حداقل در نظر گرفته شده اند و برای ادامه فعالیت نیاز به تأمین حداقل 3 برابر نیرو نسبت به وضعیت شروع برنامه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۱ آذر ،۱۳۸٦ - مجید نیمروزی
محيطهاي داخلي بدون دخانيات

محيطهاي داخلي بدون دخانيات

مردم ترجيح مي دهند كه محيط زندگي و كاري آنها بدون دود باشد. شواهد علمي بدون هيچ شبهه اي نشان ميدهد:

محيط هاي 100 در 100 بدون دخانيات ( SFEs) تنها روش ثابت شده براي حفاظت كافي از سلامت افراد در برابر اثرات مخرب دود تحميلي دخانيات مي باشد. كشورهاي متعدد و صدها حكومت منطقه اي و محلي به اين نتيجه دست يافته اند و قوانيني كه براي رسيدن به محيط هاي كاري و مكان هاي عمومي بدون دخانيات مورد نياز مي باشد را به مرحله ي اجرا درآورده اند. اين حكومت هاي محلي گزارش كرده اند كه منافع سريع الوصول و بزرگي را در زمينه ي سلامت بدست آورده اند؛ اين موضوع بيانگر اين مطلب است كه دستيابي به  محيطهاي بدون دخانيات در بسياري از بسترها سهل الوصول و منطقي است.

در مارس 2004 ، ايرلند اولين كشوري در جهان بود كه محيطهاي كاري و مكانهاي عمومي(رستوران ، بار و 000) بدون دخانيات را بوجود آورد و از نتايج آن منتفع گرديد. تنها به فاصله ي 3 ماه بعد از اين مسئله ، نرو‍ژ قانون محيط بدون دخانيات را به مرحله ي اجرا درآورد. از آن به بعد اين دو الگو بوسيله ي بسياري از كشورها همچون ايتاليا ، اروگوئه و بسياري از حكومتهاي محلي ، شهرها و جوامع مختلف در دنيا دنبال گرديد.

بخش هاي بزرگي از كانادا و ايالات متحده ي آمريكا از طريق وضع قوانين استاني و ايالتي، مقررات محيط بدون دخانيات را به مرحله ي اجرا درآورده اند. در حال حاضر 80 درصد از ساكنين كانادا و 50 درصد از آمريكايي ها در مناطقي زندگي مي كنند كه در آنجا مقررات محيطهاي كاري و مكانهاي عمومي(بار ، رستوران و 000) بدون دخانيات به مرحله ي عمل درآمده است.

وضعيت مشابهي در استراليا وجود دارد كه در آن استراليایی ها تا اكتبر 2007 از يك محيط بدون دخانيات بهره خواهند برد.

كشورهاي ديگري از جمله اسپانيا، گينه و ريتيوس نيز با وضع مقررات منع مصرف دخانيات در محيطهاي كاري براي محافظت از سلامت تمامي كارگران ، گامهاي مهمي را در اين زمينه برداشته اند.

نيجريه و اوگاندا در حال حاضر در حال اجراي قاطع قوانين موجود براي محافظت از سلامت افراد و كمك به آگاهي بيشتر مردم در برابر خطرات ناشي از مواجهه با دود تحميلي تنباكو مي باشند. كشورهاي ديگري همچون انگلستان در سال 2007 با بسط قوانين موجود و يا ايجاد قوانين جديد براي ساختن مكانهاي عمومي سرپوشيده و محيطهاي كاري صد در صد بدون دخانيات(شامل بارها، كافه ها و رستورانها) تلاش خواهند كرد.

سياستهايي كه سنگاپور تاكنون براي ايجاد محيطهاي بدون دخانيات داشته است بصورتي توسعه مي يابد كه استراحتگاههاي داراي تهويه ي مطبوع و كلوبهاي شبانه را نيز شامل مي گردد. در سطح شهري،  شهروندان هنگ كنگي در حال حاضر از محيطهاي كاري و عمومي از جمله مراكز نگهداري كودكان  مدارس ، بيمارستانها ، محلهاي نگهداري پناهندگان ، مؤسسات كارائوك(استراحتگاهها) ، مراكز مراقبت و مراكز درماني بدون دخانيات بهره مي برند.

منافع مكانهاي عمومي بدون دخانيات غير قابل انكار است و حركت به اين سمت با روندي بي وقفه به پيش مي رود. افراد مؤثر در سلامت جامعه، سازمانهاي غير دولتي و ديگر نمايندگان مردم هم صدا شده اند تا با ايجاد محيطهاي صد درصد بدون دخانيات و بهره از منافع حاصل از آن ، اطمينان حاصل كنند كه كارگران و عموم مردم بدرستي در برابر خطرات دود تحميلي تنباكو محافظت مي شوند.

با ساختن محيطهاي كاري و مكانهاي عمومي صد در صد بدون دخانيات ما جسم  خود را نيز عاري از دود خواهيم كرد.

بدون دخانيات يك فرهنگ جديد است؛ از آن عقب نشيني نكنيد، حقوق خود را مطالبه كنيد تا درون خود را نيز صد در صد عاري از دخانيات سازيد.

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٩ امرداد ،۱۳۸٦ - مجید نیمروزی
بيماريهای غيرواگير شايع

دوستان عزیز

از طریق لینکهای زیر می توانید  به مطالب بهداشتی پزشکی مورد علاقه ی خود دست پیدا کنید:

استرستالاسمی -  پوکی استخوان -   کم کاری مادرزادی نوزادان -  سرطان فشارخون -  

پیشگیری  از سوانح -   بیماریهای قلبی عروقی - دیابت 

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٤ تیر ،۱۳۸٦ - مجید نیمروزی